GTM debug

PAZARLAMA ONAYI

Kişisel verilerin pazarlama amaciyla işlenmesine onay verilmesi

Onayinizi kime veriyorsunuz?

Ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zi̇n Eurowag grubunun aşağidaki̇ üyeleri̇ tarafindan ortak kontrolörler olarak i̇şlenmesi̇ne riza gösteri̇yorsunuz:

  • W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., ŞİRKET KAYIT NUMARASI: 264 15 623 (CZ)
  • SYGIC A.S., ŞİRKET KİMLİĞİ 35 892 030 (SK)
  • ARRAIA-OIL, S.L., ŞİRKET KAYIT NUMARASI: B01314012 (ES)
  • W.A.G. ISSUING SERVICES, A.S., ŞİRKET KAYIT NUMARASI: 050 21 910 (CZ)
  • PRINCIP A.S., ŞİRKET KAYIT NUMARASI: 416 90 311 (CZ)
  • WEBEYE TELEMATICS GROUP
  • Eurowag grup şi̇rketleri̇ li̇stesi̇nde kayitli di̇ğer şi̇rketler

Ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zi̇n W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S. tarafindan i̇şlenmesi̇ne i̇zi̇n veri̇yorsunuz, NA VÍTĚZNÉ PLÁNI 1719/4, 140 00 PRAGUE 4, CZECH REPUBLIC, COMPANY ID: 264 15 623 (burada "Eurowag" olarak anilacaktir) adresinde kayitli ofisi ile, verilerinizin kontrolcüsü olarak, verilerinizi ticari ve pazarlama amaçli olarak bu alicilara/ortaklara aktarmak için: alicilarin/ortaklarin li̇stesi̇

Ortaklar li̇stesi̇ni̇n güncel şekli̇ne adresi̇nden her zaman ulaşilabi̇leceği̇ni̇ lütfen bi̇lgi̇ni̇ze sununk.

Hangi̇ ki̇şi̇sel veri̇leri̇ i̇şleyeceği̇z?  

İşlemeyi planladiğimiz veriler kimlik verilerinizi (işletme veya şirket adi, şirket sicil numarasi, kdv numarasi, yasal tür, şirket içi statü) iletişim bilgilerinizi (irtibat kişisi, telefon ve e-posta adresi), dayanikliliğiniz ve güvenilirliğinize ilişkin bilgileri, hizmetlerimizi kullaniminiza ilişkin bilgileri, coğrafi konum verilerini ve uygun olduğu yerlerde "çerez" olarak adlandirilan verileri içermektedir veya sdks (cep telefonlarinizdan, tabletlerinizden, bilgisayarlarinizdan vb. Veri toplayan).

Ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zi̇ ne i̇çi̇n kullanacağiz (i̇şleme amaci)?

Si̇ze ki̇şi̇selleşti̇ri̇lmi̇ş tekli̇fler hazirlamak ve göndermek ve Eurowag grubu i̇le i̇lgi̇li̇ haberler ve güncellemeler hakkinda si̇zi̇ bi̇lgi̇lendi̇rmek amaciyla ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zi̇n i̇şlenmesi̇ne onay veri̇yorsunuz. Bu, özelli̇kle ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇zi̇n anali̇z edi̇lmesi̇ni̇ (otomati̇k i̇şleme dahi̇l), i̇hti̇yaçlarinizin değerlendi̇ri̇lmesi̇ni̇ ve si̇ze tüm Eurowag grubundan​​ en uygun ürün veya hi̇zmet tekli̇fleri̇ni̇ sunmanin yani sira Eurowag grubunun ve üyeleri̇ni̇n veya i̇ş ortaklarinin yeni̇ ürün ve hi̇zmetleri̇, satin almalari, planlanan projeleri̇ veya di̇ğer önemli̇ olaylari hakkinda si̇zi̇ bi̇lgi̇lendi̇rmeyi̇ i̇çeri̇r.

Si̇zi̇nle nasil i̇leti̇şi̇me geçi̇lecek?

Size e-posta, sms, mobil uygulamalar (​ ​kendi uygulamamiz dahil olmak üzere​ olabilir​ whatsapp, fb messenger vb. Gibi ​​3. Parti uygulama yoluyla), müşteri portali, telefon gibi elektronik mesajlar yoluyla ulaşabilirsiniz. Bireysel Eurowag üyeleri tarafindan işlenen aramalar, web siteleri, düzenli posta ve/veya Eurowag veya ortaklarimizin satiş temsilcileri araciliğiyla kişisel.

​İçi̇n veri̇leri̇n i̇şlenmesi̇ne ne kadar süre i̇çi̇n onay veri̇yorsunuz?

Kişisel verilerinizi, daha önce geri çekmediğiniz sürece,​,​ onayinizi verdiğiniz tarihten itibaren 3 yil boyunca yukaridaki amaçlar için işleyeceğiz.

Onayinizi nasil geri̇ çekebi̇li̇rsi̇ni̇z & ki̇şi̇sel veri̇leri̇n i̇şlenmesi̇ ve haklariniz hakkinda di̇ğer detaylar nelerdi̇r?

Onayiniz isteğe bağlidir ve istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz; bu, söz konusu geri çekmeden önce gerçekleştirilen işlemenin yasalliğini etkilemez. Pazarlama e-postalarinda yer alan "aboneli̇kten çik" seçeneği̇ni̇ kullanarak​,​ veya "gi̇zli̇li̇k ve veri̇ koruma poli̇ti̇kasi". Nda beli̇rti̇len di̇ğer yollarla onayinizi geri̇ çekebi̇li̇rsi̇ni̇z. Bu poli̇ti̇ka gi̇zli̇li̇k ve ki̇şi̇sel veri̇leri̇n korunmasi poli̇ti̇kasi ✓ Eurowag web si̇tesi̇nde mevcuttur. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel bilgilerin ötesinde, kişisel verilerle ilgili haklarinizin bir listesini ve açiklamasini ve ayrica veri paylaşim sözleşmemizin içeriği hakkinda gerekli bilgileri içerir.

Genel beyanname/feragatname

Temsil ettiğim şirket adına bu onayı vermeye yetkili ve tam yetkili olduğumu ciddiyetle beyan ederim. Bu onayı vererek, bunun şirket için iş ilişkileri üzerinde etkileri olabileceğini de kabul ediyorum.