GTM debug

Gizlilik Politikası

GİRİŞ

Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve kişisel verilerinizi sorumlu bir şekilde kullanıyoruz.

Bu belgede yer alan bilgiler, öncelikle, W.A.G. Group şirketlerinden herhangi biri ile aşağıdakilerden biri olarak faaliyet gösteren sizlere yöneliktir:

 • müşteri (potansiyel müşteri),
 • yasal temsilci veya (potansiyel) müşterimizin çalışanı,
 • ürünlerimizin başka bir kullanıcısı (örneğin, müşterimiz için çalışan özel bir girişimci),
 • tedarikçi, tedarikçinin yasal temsilcisi veya çalışanı veya başka bir şekilde iş birliği yapan kişi,
 • iş/iş birliği başvurusu adayı (uygun olduğunda).

Geçerli mevzuat doğrultusunda, W.A.G. Group şirketlerinin (liste burada verilmiştir) kişisel verilerinizi işleyebileceğini size bildirmek isteriz. Bu belge, ne tür verileri ne zaman işlediğimizi anlatır ve önemli şartları ve haklarınızı açıklar. Lütfen belgeyi dikkatle okuyun. Tam sürümü, güncellenmiş bir sürümün her zaman mevcut olduğu www.eurowag.com, adresinde de bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi aşağıdaki ilkelere tabidir:

 • Kişisel verilerinizi yalnızca açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenen bir amaç doğrultusunda (ör. kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı değerlendirilir), amaç için gerekli olduğu ölçüde ve bu amaç için gerekli olan süre boyunca işleriz;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi her zaman bilgilendiririz;
 • Kişisel verileriniz şeffaf bir şekilde işlenir (örneğin haklarınız konusunda sizi bilgilendiririz);
 • Kişisel verilerinizi kötüye kullanım, hırsızlık veya diğer yetkisiz işlemlere, kazara değişiklik, imha veya hasara karşı koruruz;
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemlere uygun hareket ederiz.

Kişisel verilerinizi kim saklar?

Kişisel verilerinizi sizden alan veya bir veya daha fazla amaç için toplayan W.A.G. Group şirketi her zaman kişisel veri denetleyiciniz olacaktır.

Kişisel veri denetleyicisi, kişisel verilerinizi toplar, kullanır ve bunların usulüne uygun ve yasal olarak işlenmesinden sorumlu olur. Haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız lütfen kişisel veri denetleyicinizle iletişime geçin.

Verileriniz, genellikle müşterisi olduğunuz veya iş birliği yaptığınız şirket tarafından, çoğunlukla halihazırda sözleşme imzaladığınız şirket tarafından yönetilir. Sözleşmeye dayalı iş birliği birden fazla W.A.G. Group şirketini içeriyorsa, her biri kişisel verilerinizi önceden belirlenmiş amaçlar için kullanabilir.

Emin değilseniz, bize soruns.

Kişisel verileriniz kime aktarılabilir?

Kişisel verilerinizi, özellikle mümkün olan en kaliteli müşteri hizmeti, dâhili yönetim ve raporlama amacıyla W.A.G. Group içinde paylaşabiliriz (adresinizi değiştirirseniz, satış temsilcisi ve faturalama departmanı ile ayrı ayrı iletişime geçmeniz gerekmez).

W.A.G. Group şirketleri, özellikle çok çeşitli ürünlerimizi kullandığınızda veya ürünlerimizi birden fazla ülkede kullandığınızda, kişisel verilerinizin denetleyicileri ve işleyicileri olarak hareket edebilir.

Seçilen kişisel verilerin W.A.G. Group içinde paylaşılması, verilerinizin her zaman güncel kalmasını sağlamak için kullanılabilir. Sizi doğru bir şekilde tanımlayabilmemiz ve kullandığınız ürünleri ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilmemiz (örneğin, düzgün kurulmuş bir faturalama sistemi), hızlı ve kaliteli hizmetler almanızı sağlar.

Kişisel verilerinizi; yalnızca sunulan hizmet için gerekliyse, yasalarca şart koşuluyorsa veya bunu yapmamıza izin verirseniz W.A.G. Group dışına aktarabiliriz. Öte yandan, W.A.G. Group şirketleri, W.A.G. Group dışındaki diğer kişisel veri denetleyicileri (sürücülerin işverenleri) için veri işleyicisi olarak hareket edebilir.

Hizmetlerimizden bazıları, W.A.G. Group dışındaki kuruluşlarla (şirketler veya bireyler, denetleyiciler, işleyiciler) iş birliği halinde sunulabilir. Kişisel verileriniz başka bir kuruluşla paylaşılıyorsa, ne tür kişisel verilerin sağlandığını ve neden sağlandığını her zaman kontrol ederiz. Ayrıca, diğer tüzel kişinin kişisel verileri işlemek için yeterli garantiler sağlayıp sağlamadığını ve yeterli uzman bilgisine sahip olup olmadığını da doğrularız.

Hizmetlerimizin bir parçasını oluşturan belirli bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için başka bir taraftan destek almamız durumunda, ilgili kişisel veriler bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında işlenebilir. Bazı durumlarda, bu tür tedarikçiler kişisel veri işleyicileri haline gelebilir. İşleyici, verileri yalnızca tarafımızdan yetki verilen amaçlar için kullanabilir. Böyle bir durumda, işleme faaliyetlerinin yerine getirilmesi için onayınız gerekli değildir.

Bulut havuzları (aşağıdaki terimler sözlüğüne bakın) kullanırsak, her zaman AB içinde bulunanları kullanmaya çalışırız ve her zaman yüksek düzeyde kişisel veri güvenliği sağlamaya dikkat ederiz.

Müşterimizin çalışanı (tipik olarak bir sürücü) olmanız durumunda, W.A.G. Group şirketi, ürünlerimizi/hizmetlerimizi kullanan işvereniniz için yalnızca kişisel verilerinizin işleyicisi olarak hareket eder.

W.A.G. Group dışındaki şu kuruluşlar, özellikle kişisel veri işleyicileri, denetleyiciler veya ortak denetleyiciler olarak hareket edebilir:

 • ücretli geçiş hizmeti sağlayıcıları,
 • vergi iadelerinin güvence altına alınması alanında birlikte çalışılan sağlayıcılar,
 • yakıt noktası operatörleri, yıkama hizmeti operatörleri, park hizmeti operatörleri vb. (kullanım ağı içindeki sözleşmeli iş ortakları),
 • BT ve Telekom hizmeti sağlayıcıları,
 • alacak tahsilatı yapan kuruluşlar,
 • avukatlar, danışmanlar,
 • pazarlama ajansları,
 • kurye hizmetleri dahil baskı ve posta hizmetleri sağlayıcıları,
 • kredi kayıt kuruluşları,
 • İK ve muhasebe hizmeti sağlayıcıları.

Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizi çeşitli devlet kurumlarına ve uluslararası makamlara ifşa etmek zorunda kalabiliriz; ancak bu yalnızca ilgili mevzuatın gerektirdiği ölçüde gerçekleşir.

Kişisel verileriniz, Çek Cumhuriyeti topraklarında ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde veya uygun olduğu hallerde, W.A.G. Group'un bulunduğu ülkelerin topraklarında işlenebilir. AB dışındaki ülkelerle ilgili olarak, kişisel verilerin korunmasına yönelik yeterli güvenceler sağlıyoruz.

Kişisel verileriniz için hangi kaynağı kullanıyoruz; bize bilgi vermeniz gerekiyor mu?

Genellikle, sözleşmenin yürütülmesi ve uygulanması (ürünlerin/hizmetlerin sağlanması), yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya meşru çıkarlarımızın korunması için kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiğinde bu bilgileri toplarız. Duruma bağlı olarak, kamuya açık kaynaklardan ve sicillerden alınan bilgileri (ticaret, işletme, iflas sicilleri) ve bazı durumlarda üçüncü taraflardan alınan bilgileri (muhasebecinin veya hareket memurunun telefon numarası veya sürücülerin seçilmiş kişisel verileri gibi müşterilerimizin çalışanları hakkındaki bilgilerin yanı sıra eyalet idaresinden gelen veriler veya seçim işlemlerinde başvurunuzda referans olarak listelenen kişilerden alınan bilgiler) de işleyebiliriz. Bu tür veriler olmadan sizinle iş birliği yapmamız mümkün olamayacağı için, tüm bu durumlarda kişisel verilerinizi bize vermeniz gerekir.

Bazı durumlarda, gönüllü onayınız doğrultusunda bize kişisel verilerinizi vermiş olursunuz. Gönüllü onay, kişisel verilerinizi bize vermek zorunda olmadığınız ve onayınızı istediğiniz zaman geri alabileceğiniz anlamına gelir.

18 yaşın altındaki kişiler

Müşterilerimiz veya tedarikçilerimiz normalde 18 yaşın altındaki kişileri kapsamamaktadır. Ancak bu tür kişiler, staj dönemi veya geçici iş için bize katılmaya istekli olabilirler. Bu nedenle, bu kimselerin kişisel verileri kısıtlı amaçlar için kullanılmaktadır.

Kişisel verilerinizi neden tutuyoruz ve bunları nasıl kullanıyoruz?

Özellikle aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda işleyebileceğimiz kişisel veri kategorileri aşağıda verilmiştir. İşleme sürecimiz, geçerli mevzuata ve yasal gerekçelerin doğrulanmasına tabidir.

Toplanan kişisel verilerin kapsamı, kişisel verilere ihtiyaç duyulan amaçlara göre değişir. Bu belgede verilen örneklere başvurarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Kişisel verilerin kategorileri ve kapsamı:

1. Temel veriler = Tanımlama ve iletişim verileri

İlgili kişi olduğunuzdan emin olmak için kimliğinizi belirlememiz gerekir. Bu nedenle, temel kimlik ve kişisel iletişim verilerinizi elektronik, telefon, yazılı veya kişisel iletişim yoluyla toplayabiliriz.

Temel veriler özellikle şu bilgileri içerir: ad, soyadı, diğer adlar, doğum tarihi, uyruk, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kimlik kartı numarası, kimlik kartı fotoğrafı, banka hesap numarası, şirket kimlik numarası (IČO), vergi sicil numarası (DIČ), verilmişse kişisel numara, araç plakası numarası ve VIN (Araç Tanımlama Numarası).

Adınız, soyadınız, adresiniz, e-postanız ve hesap numaranız gibi veriler, ürünlerimizin kullanımı için yaptığınız sözleşmenin bir parçası olabilir. Bir telefon görüşmesi sırasında adınız, soyadınız ve telefon numaranız kaydedilebilir. Müşteri web sitesinde bir hesap oluştururken, iletişim ve kimlik verilerine ek olarak IP adreslerini veya URL'yi de toplayabiliriz. E-posta iletişiminde e-posta adresiniz, IP adresiniz veya kullandığınız dil gibi bilgileri toplayabiliriz.

2. Ürünler/hizmetlerle ilgili veriler

Ürünlerimizi/hizmetlerimizi kullanma şeklinizle yakından ilgili olan kişisel verileri veya ürünleri/hizmetleri kullanımınız sırasında bize ilettiğiniz veya başka bir şekilde bize sunduğunuz verileri işleyebiliriz ve bu bilgileri ödeme planı oluşturmak gibi faaliyetlerde dikkate alabiliriz.

Örneğin, hizmetlerimizi/ürünlerimizi ne sıklıkla ve hangi filo için kullandığınızı veya kredibiletinizi ve güvenilirliğinizi gösteren ödeme geçmişinizle ilgili bilgileri araştırabiliriz.

Bunlar size sunulan teklifleri, finansal limitleri, ödeme raporlarını ve diğer benzer bilgileri içerebilir.

3. İletişimlerimizden toplanan veriler

Hizmetlerimize nasıl, hangi cihazlardan ve hangi amaçla eriştiğiniz hakkında bilgi toplayabiliriz. Bu, platformlarımızı optimize etmemize ve daha da geliştirmemize ve ayrıca iletişim kanallarının güvenliğini artırmamıza yardımcı olur.

Bu veriler; IP adresini, cihaz tarayıcısını ve donanım bilgilerini, seçtiğiniz iletişim biçimini (telefon, e-posta, posta, çevrimiçi sohbet, Facebook, Twitter, LinkedIn, işle ilgili iletişimlere yanıt veya anketlerden toplanan bilgiler) içerebilir.

Görüşleriniz bizim için önemlidir. Bu nedenle, hizmetlerimizi iyileştirmek, size en uygun ürünleri sunmak ve bu ürünleri size en uygun şekilde teslim etmek için kullanılabilecek bilgileri toplayabiliriz.

Ayrıca anonim olmayan anketlerin geri bildirimlerini, yorumlarını, önerilerini ve sonuçlarını kişisel veri olarak işleyebiliriz.

Web sitelerimizin ve uygulamalarımızın kullanımına ilişkin bilgiler, herhangi bir iletişim noktası aracılığıyla yaptığımız karşılıklı iletişimler hakkındaki bilgiler (ne kadar süreyle, hangi konunun tartışıldığı ve hangi iletişim kanalının kullanıldığı gibi), şikayetlerin ve hizmet taleplerinin çözümlenmesi de bu bilgilere dahil olabilir.

4. Profil verileri

Otomatik veri işleme modunda, temel özelliklerinizi, iş bilgilerinizi ve risk verilerinizi işleyebiliriz. Bu veriler, size ihtiyaçlarınıza uygun ürünler/hizmetler sunmamızı ve hem bizim hem de sizin güvenliğinizi sağlamamızı mümkün kılar.

Verileri; kişisel verilerin veritabanlarında izlenmesi, analiz edilmesi ve saklanmasını gibi profil oluşturma amaçları doğrultusunda kişisel profiller oluşturmak için (otomatikleştirilmiş bir modda bile) kullanabiliriz. Bu şekilde işlenen kişisel veriler, size özel ürünler ve hizmetler sunabilmemiz için iş önerileri oluşturmaya hizmet edebilir. Bu tür bilgiler, özellikle genelleştirildikten sonra, pazarlama kampanyaları oluşturmak için de kullanılabilir. Bu tür veriler, sizin için daha avantajlı hizmetler oluşturmamıza da olanak tanır. Otomatik kişisel veri işleme süreci, sizin için belirli sonuçları olan otomatik bir kararın verildiği anlamına gelmez. Otomatikleştirilmiş veri işleme süreci bile, başlangıçta verileri veya veri gruplarını seçerken veya çıktıyı (sonucu) kontrol ederken her zaman bir insan faktörünü içerir.

Bu tür veriler; sipariş edilen hizmetlerin kapsamı, ödeme işlemleri veya finansal ya da siber risk değerlendirmesi gibi verileri içerebilir.

5. Diğer veriler

Belirli hizmetlerin kullanımı, coğrafi konum verilerinin işlenmesiyle bağlantılıdır. Bu veriler, sağlanan hizmet için kullanılan cihazın mevcut konumunu belirlemek (veya sağlamasını yapmak) için kullanılır. Tipik olarak, bu verileri müşterilerimiz için işleriz ve yalnızca müşterilerin talimatlarına bağlı bir veri işleyicisi olarak çalışırız.

Bu hizmetler esas olarak Filo Yönetim Hizmetlerini (Telematik) içerir ve OBU ünitelerinin bir parçasını oluşturabilir. Coğrafi konum verileri, filo kapasitesini veya vardiyaları daha iyi planlamak veya araç hırsızlığını önlemek için müşterilerimiz tarafından kullanılabilir.

Güvenlik nedeniyle, ödeme noktası kayıtları da dahil olmak üzere hareketlerinizi Kamyon Parklarımızdan ve Kamyon Noktalarımızdan kaydedebiliriz. Bu tür kayıtlar tarafımıza ait mülkleri korumak için kullanılır. Bazı durumlarda, bu kayıtlar mülklerini korumak isteyen müşterilerimize sunulabilir (ör. çalışan dolandırıcılığından şüphelenildiği durumlarda). İşleyiciler olarak rolümüz, kişisel verilerin kullanıma sunulduğu müşterilere bağlıdır.

Aracınız hasar görürse, kamera kaydı polise verilebilir.

Ayrıca, telefon görüşmeleri ve çevrimiçi sohbetlerin kayıtlarını da yalnızca kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda alabilir ve saklayabiliriz.

Özellikle taleplerinizi veya önerilerinizi inceleyerek kaliteli müşteri hizmeti sağlamak amacıyla bu bilgileri kullanabiliriz. Kayıtlar ayrıca geçici olarak saklanabilir ve bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılabilir.

Bize kişisel verilerinizi işleme yetkisini veren nedir ve verileriniz hangi özel amaçlar için işlenebilir?

Bizimle bir sözleşme imzalamış veya imzalamayı planlıyor olmanız

Bir sözleşmenin sonucu ve icrasıİlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler

Belirli sözleşme türleri için işlenebilen kişisel veri türleri:

 • Tedarikçi sözleşmesi (ürün/hizmet aldığımız taraflar) - ad, soyadı, adres, IČO numarası, DIČ numarası, hesap numarası vb.
 • Müşteri sözleşmesi (ürün/hizmet sağladığımız taraflar) - Özellikle şu veriler tüm hizmetler için toplanabilir: ad, soyadı, adres, IČO numarası, DIČ numarası, telefon numarası, e-posta, müşteri bölümü erişim verileri, hesap numarası, ödeme tarihleri ve tutarları, müşteriyle ilgili diğer taraflar hakkında bilgiler (genellikle muhasebeci, hareket memuru, sürücü) vb.

Bunların yanı sıra, kullanılan hizmetin türüne bağlı olarak:

 • Araçlara yakıt ikmali - yakıt hacimleri, kullandığınız araçların plakası numaraları, kart tanımlama özellikleri - numara, ad,
 • Geçiş ücreti - kullandığınız araçların araç plakası, ağırlığı ve VIN (Araç Tanımlama Numarası),
 • Fleet Management Hizmetleri (Telematik) – kullandığınız araçların konumu hakkında coğrafi konum verileri (aşağıdaki terimler sözlüğüne bakın) - iş veya özel yolculuklarındaki araç hareketi hakkındaki bilgiler, aracın nereye ve ne hızda hareket ettiği gibi bilgiler dâhildir;
 • EWMC – finansal işlemlere ilişkin bilgiler,
 • Vergi İadesi Hizmeti - Belirli vergi harçları hakkında bilgiler;

Servis gereksinimleri ve diğer bireysel ihtiyaç çözümleri

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: finansal işlem verileri, ücretli geçiş ünitesinin SIM kimliği vb.

Nakit işlemlerin sözleşmeye dayalı bir ilişki kapsamında işlenmesi

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, DIČ ve özel girişimcilerin kayıtlı ofisi, e-posta, telefon, banka hesap numarası, finansal işlem verileri ve yetkilendirme terminali verileri, fon makbuzu verileri, tutarlar, işleme tarihleri, performans; ör. bir ödeme emri girilmesi, ödemenin nerede yapıldığı ve ne kadar tutar çekildiği vb.

Web sitesi istemcisi (kamuya açık olmayan) bölümlerimize ve uygulamalarımıza erişim sağlamak

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, DIČ ve özel girişimcilerin kayıtlı ofisi, e-posta, telefon, IP adresi, erişim verileri vb.

Kişisel verilerin işlenmesinde meşru menfaat sahibiyiz.

İş faaliyetleri

Alacakların tahsili ve diğer haklarımızın korunması

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler, yasal organlar, çalışanlar ile müşteri ve tedarikçilerimizle iş birliği yapan taraflar

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, DIČ ve özel girişimcilerin kayıtlı ofisi, e-posta, telefon, banka hesap numarası ve finansal işlem verileri: tutarlar, performans vb.

Bir müşterinin temerrüde düşmesi ve ödenmesi gereken tutarın tahsil edilmeye çalışılması gibi durumlarda, müşterinin kimliği ve finansal işlem verileri ilgili davaların temelini oluşturur.

İş ortağı ilişkileri yönetimi

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, DIČ ve özel girişimcilerin kayıtlı ofisi, e-posta, telefon, banka hesap numarası ve finansal işlem verileri: tutarlar, performans, finansal limitler, faturalama tarihleri vb.

İlişkilerimizi geliştirmek için kişisel verileri işleriz. Bunlar, örneğin, ön ödemeli hizmetlerden geriye dönük ödemeli hizmetlere geçişi tartıştığımız durumlardır.

Tele-pazarlama

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, işletme adı, telefon.

Yalnızca müşterinin daha önce iletişim halinde olduğu şirket tarafından, müşterilerimize bir telefon (sesli) hattı aracılığıyla W.A.G. Group tarafından sunulan ürünleri/hizmetleri içeren bir teklif iletildiğinde.

Diğer önemli bilgilerin iletilmesi

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: iş koşullarındaki değişiklikler gibi iş bilgileriyle ilgili seçilmiş kişisel veriler.

Güvenlik faaliyetleri / risk yönetimi

Finansal risk ve kredi itibarının değerlendirilmesi

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: iflas sicilindeki bilgiler, dâhili sistemdeki açık öğelerin kontrolü.

Bu tür verileri sürekli olarak doğrulayabiliriz. Herhangi bir risk tanımlanmadıysa, veriler değerlendirmeden sonra silinir.

CCTV kamera kayıtları

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler, gelecekteki çalışanlar

İşlediğimiz kişisel veri türleri: yüz veya görüntü kayıtları, araç plakası numarası

Benzin istasyonlarımızda, binalarda ve yakın çevresinde kayıt yapan CCTV kameralarına rastlayabilirsiniz. Bunlar, haklarımızı ve mülklerimizi veya üçüncü tarafların (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar) haklarını ve mülklerini korumayı amaçlar.

Ses kayıtları

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, gelecekteki çalışanlar

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, telefon veya belirli duruma bağlı olarak daha kapsamlı veriler.

Telefonla iletişim kurulurken belirli durumlarda ses kaydı yapılır; aramanın kaydedilebileceği konusunda her zaman bilgilendirilirsiniz. Kayıtlar özellikle hizmet kalitesini iyileştirmeyi ve hem sizin hem de bizim haklarımızın korunmasını amaçlar.

İş kullanımı için profil oluşturulması

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, işletme adı, işlem geçmişi, araç plakası numarası vb.

Kişisel verilerin, özellikle müşteri davranışındaki değişiklikleri analiz etmek amacıyla işlendiği durumlardır. Profil oluşturma sürecinin sonuçları, müşteri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip değildir ve özellikle satış temsilcilerimizin bu sonuca dayanarak hizmetleri gerçek ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmesi için temel oluşturur.

Dâhili süreçler

Ürün ve hizmet geliştirme, simülasyon ve test

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, gelecekteki çalışanlar

İşlediğimiz kişisel veri türleri: gelecekteki ürünleri/hizmetleri düzenlemek veya mevcut ürünleri/hizmetleri iyileştirmek için gereken çeşitli kişisel veri kombinasyonları.

Geçmiş veriler üzerinden tahmine dayalı modellerin dâhili analizi ve eğitimi

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler, gelecekteki çalışanlar

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, DIČ numarası, araç plakası numarası, finansal işlem, kart numarası gibi çeşitli kişisel veri kombinasyonları.

Muhasebe ve Vergiler

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, DIČ ve özel girişimcilerin kayıtlı ofisi, e-posta, telefon, banka hesap numarası ve finansal işlem verileri: tutarlar, performans, fatura tarihleri vb.

Diğer

İletişim

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler, tedarikçiler, gelecekteki çalışanlar

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, DIČ ve özel girişimcilerin kayıtlı ofisi, e-posta, telefon, sosyal medya profilleri vb.

Kişisel bilgilerinizi sorularınıza, isteklerinize veya şikayetlerinize yanıt vermek için kullanabiliriz. Kişisel ziyaretinizle ilgili verileri veya telefon görüşmelerinden gelen kayıtları kullanabiliriz.

İşe alma

İlgili olabilecek taraflar: gelecekteki çalışanlar

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, e-posta, telefon, CV verileri, referans olması durumunda diğer kişilerin verileri, görüşmeler sırasında bize verdiğiniz bilgiler.

Bu bilgileri, belirli bir pozisyon doldurulana kadar ve seçilen adayın deneme süresi sona erene kadar bir süre saklayabiliriz. Bu bilgiler; belirli bir pozisyona yönelik ilginizi değerlendirmek, seçim sürecinin gidişatı ve sonucu hakkında sizi bilgilendirmek için gereklidir.

Onayınızı aldığımızda

Onayınıza ihtiyacımız olursa, her zaman ne tür verileri ne amaçla kullanacağımızı açıklarız. Onayınız kesinlikle isteğe bağlıdır ve bize onayınızı verip vermeyeceğinize karar vermek size kalmıştır. Bu tür bir işleme süreci için onay vermemeniz, bizden sipariş ettiğiniz hizmetlerin kapsamını etkilemeyecektir.

Kişisel verilerinizin kullanılmasına onay vermenizi istersek, kişisel verilerinizin kullanım nedeninin sizin için önemli ve kabul edilebilir olup olmadığına karar verebilir, bu karara dayanarak onayınızı vermeyi/vermemeyi tercih edebilirsiniz.

Bize onay verirseniz, onayınızı istediğiniz zaman geri alma hakkınız vardır. Onayınızı geri almanın en kolay yolu, haklarınızla ilgili aşağıdaki bölümde açıklanmıştır.

Pazarlama faaliyetleri

İlgili olabilecek taraflar: Müşteriler

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, işletme adı, e-posta, telefon numarası.

Bu kişisel verileri W.A.G. Group bünyesindeki tüm şirketlerle paylaşmak için onayınızı almaya çalışırız (listeye buradan ulaşabilirsiniz).Aynı zamanda, özellikle bireysel W.A.G. Group şirketlerinin ürün/hizmet teklifleri ile ilgili e-postalar ve kısa mesajlar göndermek üzere onayınızı almaya çalışırız.

Çerezleri depolama

Bu amaç doğrultusunda, web sitemizi kullanıcı dostu ve rahat bir şekilde kullanmanızı sağlamak için hizmetlerimize elektronik olarak eriştiğiniz cihazlar hakkındaki bilgileri, hizmet ayarı tercihlerinizi ve web sitemizde doldurduğunuz verileri işleriz. Bazı verileri cihazınızda "çerez" olarak saklarız (aşağıdaki terimler sözlüğüne bakın). Çerezler, dil seçiminize uymamıza ve daha sonra geri dönmek istemeniz durumunda çevrimiçi formlarımıza girdiğiniz verileri korumamıza olanak tanır. Çerezleri işleme talebimiz konusunda spesifik olarak bilgilendirilirsiniz. Çerezlerin nasıl işleneceği ile ilgili bilgiler ayrı bir belgede bulunabilir.

Kimlik kartlarınızı kopyalama/tarama onayı

Bazı ürünler/hizmetler için, kimlik kartınızı kopyalamak veya taramak amacıyla onayınızı isteyebiliriz. Bize onayınızı vermek zorunda değilsiniz; onayınız, hizmetin sunumunu kolaylaştırmaya hizmet eder, ancak hizmetin fiili olarak sağlanması/sağlanmaması veya kullanılmaması/kullanılmaması konusundaki kararı etkilemez.

İşe alma

İlgili olabilecek taraflar: gelecekteki çalışanlar

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, e-posta, telefon, CV verileri, referans olması durumunda diğer kişilerin verileri, görüşmeler sırasında bize verdiğiniz bilgiler vb.

Belirli bir pozisyon için seçilmediğiniz halde gelecekte yine de bizimle birlikte çalışma konusunda istekliyseniz, CV’nizi (özgeçmişinizi) 3 yıl süreyle veya siz onayınızı geri alana kadar saklarız. Aksi takdirde kişisel verileriniz, seçilen adayın deneme süresinin sona ermesi üzerine silinir, çünkü yukarıda açıklanan meşru menfaatimiz bu tarihte sona erer.

Kişisel verilerin işlenmesi, geçerli mevzuat uyarınca gereklidir

Aşağıda ne tür kişisel verileri, nasıl ve ne kadar süreyle işleyebileceğimizi veya işlememiz gerektiğini belirten en önemli mevzuatı bulabilirsiniz.


Kara para aklamanın önlenmesi, kontrolü, değerlendirilmesi ve tespiti

İlgili olabilecek taraflar: müşteriler, temsilcileri, yasal organların üyeleri, tüzel kişiliklerin gerçek sahipleri

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, DIČ ve özel girişimcilerin kayıtlı ofisi, e-posta, telefon, banka hesap numarası ve finansal işlem verileri: tutarlar, performans, performans alıcıları vb.

Ek olarak, bu amaçla; gerçek işletme sahipleri, kurumsal yönetim yapısının üyeleri, müşterilerin ve ilgili taraflarının politik maruziyeti hakkında bilgi toplarız. Gerekli olduğu ölçüde, bilgi ve işlem analizleri için yazılım araçları da kullanırız.

Muhasebe ve vergi bilgilerinin işlenmesi

İlgili olabilecek taraflar: müşteriler, tedarikçiler vb.

İşlediğimiz kişisel veri türleri: ad, soyadı, adres, DIČ ve özel girişimcilerin kayıtlı ofisi, e-posta, telefon, banka hesap numarası ve finansal işlem verileri: tutarlar, performans alıcıları, tarihler vb. Örneğin, faturalarda, vergi beyannamesinde veya işlem bildirimlerinde düzenli olarak bulunan bilgiler.

Bu tür bilgileri 30 yıla kadar saklamakla yükümlüyüz.

VERİLERİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

Verilerinizi yalnızca gerekli süre boyunca saklarız. İşleme sürecinin tamamlanmasından sonra, verileri ilgili mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak arşivler, siler veya anonim hale getiririz. Hangi verilerin saklanmaya devam etmesi gerektiğini sürekli olarak değerlendiririz. Bilgi amaçlı olarak, seçilen belirli dönemleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Genellikle, bir sözleşmeye dayanarak veya bir sözleşmenin icrasıyla bağlantılı olarak elde edilen kişisel verileri, sözleşmenin fesih tarihinden itibaren en az 5 yıl boyunca saklarız.
 • Kara para aklamayı önleme yasasının gerekliliklerine uygun olarak belirli kişisel verileri saklamamız gerekmektedir. Bu tür verileri müşteri ile sözleşmeye dayalı ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle arşivleme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
 • Vergi ve muhasebe düzenlemeleri, seçilen kişisel verileri 30 yıla kadar arşivlememizi gerektirmektedir.
 • Öte yandan, belirli amaçlar minimum saklama süresi gerektirir. Kişisel veri saklama süresi, verilerin gerekli işlenme süresine göre belirlenir. Örneğin, sizin ve bizim haklarımızın korunması amacıyla tutulan kamera kayıtları, kaydın yapıldığı belirli sahanın teknik imkanlarına göre en fazla bir ay süreyle saklanabilir. Kişisel verilerin ürün geliştirme, simülasyon ve test gibi kurum içi amaçlar için işlendiği durumlarda, bu kişisel veriler genellikle yalnızca bir kez kullanılır ve ardından silinir veya anonim hale getirilir. Aldığımız CV’ler (özgeçmişler) yukarıda açıklanan süre boyunca işlenebilir ve saklanabilir. Ardından silinir veya 3 yıl süreyle ya da onayınızı geri alana kadar (hangisi önce olursa) arşivlenir. Şubelerimize gelen ziyaretçilerle ilgili veriler 5 iş günü boyunca saklanır; bu süreden sonra silinir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

Bilgi edinme hakkı, kişisel verilerinizin hangi şirketler tarafından nasıl ve ne amaçla işlediğiyle ilgili bilgi alma hakkına sahip olduğunuz ve bu bilgi notunda yer alan diğer gerçeklerle ilgili bilgileri alma hakkınız olduğu anlamına gelir.

Erişim hakkı, hakkınızda ne tür bilgileri ne amaçla işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı (geçerliyse) ve kişisel verilerinizin kaynağının ne olduğunu bilme hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir.

Düzeltmehakkı, kişisel verilerinizin güncel haline sahip olmadığımızı veya yanlış veri (yanlış yazılmış ad, eski adres…) kullanmadığımızı öğrenir öğrenmez düzeltme talep etme hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir.

Silme hakkı (unutulma hakkı olarak da bilinir), özellikle kişisel verilerin kullanılma amacının karşılandığı durumlarda (sözleşme feshi, seçim prosedürünün feshi vb.), diğer yasaların izin verdiği anda kişisel verilerinizin silineceği anlamına gelir.

İşlemenin kısıtlanması hakkı, inisiyatifinize bağlı olarak kişisel verilerinizin doğruluğunu ve eksiksizliğini araştırdığımız dönemde veya kişisel verilerinizi önemli bir nedenle silmememizi açıkça istemeniz durumunda kişisel verilerinizi işlemeyeceğimiz anlamına gelir. Bu hak, sizin açık talimatlarınız olmadan da kısmen kullanılabilir (özellikle kişisel verilerinizin doğru olmadığını anladığımız durumlarda). İşlemenin kısıtlanmasının nedenleri ortadan kalkar kalkmaz, sizi aynı şekilde bilgilendiriz.

Verilerin taşınabilirliği hakkı, gerekirse kişisel verilerinizi size veya başka bir veri denetleyicisine elektronik biçimde aktarmamızı talep edebileceğiniz anlamına gelir. Bu, yalnızca sizinle sözleşme yapmak için ihtiyaç duyduğumuz veya işlenmesi için sizden açık onay aldığımız, elektronik biçimde tutulan kişisel verileriniz için geçerlidir.

İşleme sürecine itiraz etme hakkı. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamızı istemiyorsanız veya verilerinizi işleme hakkımız olmadığına inanıyorsanız, bu hakkı kullanabilirsiniz.

Onayı geri alma hakkı. Verilerinizi artık bize onay verdiğiniz amaç için işlememizi istemediğinize karar verirseniz, bu hakkı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Onayınızı geri almanız, onayınızın geri alınmasından önce gerçekleştirilen işlemleri etkilemeyecektir.

Otomatik karar verme, profil oluşturma da dâhil olmak üzere herhangi bir insan müdahalesi olmadan alınan bir karara konu olmama hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir.

Haklarınızı kullanmanıza olanak tanımak için bizden makul olarak beklenebilecek her şeyi yaparız. Ancak, kişisel verileri şahsınıza tahsis edemediğimiz durumlarda gereksinimlerinizi karşılayamayız.


HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Haklarınızı, kişisel veri işleme sürecinizi gerçekleştiren W.A.G. Group şirketi ile kullanabilirsiniz. Bu şirket genelde kişisel verilerinizi sağladığınız şirkettir.

Haklarınızı W.A.G. Group'un ortak e-posta adresi üzerinden kullanabilirsiniz: compliance@eurowag.com veya customercare@eurowag.com.

W.A.G. Group'un kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınızdan herhangi birini ihlal etmesi durumunda, ilgili ülkedeki veri koruma merciine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bu yetkililerin bir listesini şu bağlantıdan bulabilirsiniz: (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

 • Kişisel veriler - Belirli bir bireyi tanımlamaya hizmet edebilecek tüm veriler.
 • Veri sahibi - Herhangi bir gerçek kişi (belirli bir kişi belirli verilerle tanımlanabileceğinden özel girişimciler de buna dâhildir).
 • Denetleyici - Kişisel verileri toplayan, işleyen (kişisel verileri işleyen veya bir işleyici tarafından işlenmesini sağlayan) ve kişisel verilerden sorumlu olan herhangi bir kişi; kendisiyle birlikte haklarınızı kullandığınız kişi.
 • İşleyici - Kişisel verileri veri denetleyicisi tarafından görevlendirildiği amaçlar için işleyen herhangi bir kişi.
 • Amaç - Kişisel verilerin işlenme nedeni.
 • İşleme - Belirli bir amaç doğrultusunda kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler.
 • Müşteriler - Müşteri web sitemize erişimi olan gerçek kişiler/şirketler/özel girişimciler ve ürünlerimizden herhangi birini kullanan gerçek kişiler/şirketler/özel girişimciler (gelecekteki, mevcut ve eski).
 • Tedarikçiler - W.A.G. Group ile iş birliği yapan gerçek kişiler/şirketler/özel girişimciler (gelecekteki, mevcut ve eski)
 • Gelecekteki çalışanlar - W.A.G. Group için çalışmak isteyen kişiler; bir işi tamamlamak, çalışmak üzere sözleşme imzalayan kişiler veya geçici personel dâhildir.
 • Bulut havuzu - Büyük miktarlarda veriyi depolamak için kullanılan sanal alan.
 • Coğrafi konum verileri - Konum ve hareketle ilgili veriler.
 • Çerezler ve benzer teknolojiler - Bir web sitesinin tarayıcınıza gönderdiği ve web sitesini görüntülemek için kullandığınız cihazda depolanan veri dosyaları.